پک برق رسانی خورشیدی

با توجه به استقبال کم نظیر هم میهنان عزیزمان از انرژی خورشیدی، بام خانه ها، ویلاها، هتلها، باغها، گاوداریها و … در بخش خصوصی و بام بیمارستانها، مراکز آموزشی، ادارات و … در بخش دولتی تبدیل به نیروگاه انرژی پاک خورشیدی شده است. اما گاها مشاهده می شود برخی هم میهنان عزیزمان مانند عشایر محترم علی رقم دوری از شبکه برق به دلیل شرایط زندگی به دلیل مهاجرت فصلی از منطقه ای به منطقه ی دیگر خانه ثابتی نیز ندارند تا بر بام آن یا محوطه ای از آن نیروگاهی بنا نموده و از موهبت برق برخوردار شوند. با بررسی شرایط عنوان شده، مهندسین توانمند مبتکر تامین انرژی سولار با هدف برق رسانی به این دسته از هموطنان گرانقدر نیروگاههای قابل حمل خورشیدی را تحت عنوان پکیج خورشیدی به بازار عرضه نموده اند. محصول حاضر بسته به نیاز و میزان مصرفی هموطنان عزیز در انواع مختلف با توانهای متفاوت طراحی شده و قادر است نیاز عزیزان شامل روشنایی، شارژ ابزار برقی و … و گاها منبع برق مصرفی خنک کننده یا گرم کننده را تامین نماید. امید است محصول حاضر در کنار ایجاد راهی برای دستیابی به انرژی پاک به صورت فراگیر، رفاه هم میهنان عزیزمان در نقاط دور از شبکه برق را نیز فراهم آورد.